Nye krav om zoonotisk smittebeskyttelse trådt i kraft pr. 1. september 2014


Senest 1. oktober 2014 skal alle landmænd med sundhedsrådgivningsaftaler have en smittebeskyttelsesplan og et forrum, hvor medarbejdere kan vaske hænder, inden de forlader stalden. De nye krav skal være med til at mindske risikoen for spredning af MRSA-bakterier fra stalden til det omgivne samfund (Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 949).


Derfor har vi et forslag til, hvordan en sådan zoonotisk smittebeskyttelsesplan kan se ud. Hvis I printer denne, hænger den op i jeres forrum og informerer alle medarbejdere om denne inden d. 1. oktober, så tager vi en snak om kravene og jeres forrum ved næstkommende besøg.

 

Husk det er jeres eget ansvar at få overholdt den zoonotiske smittebeskyttelsesplan.

 

Hent filen her. (Dansk)

Hent filen her. (Engelsk)

Svinevet   |    Moltrupvej 49A   |   6100 Haderslev   |   Tel: 73 52 12 10   |    Fax: 73 52 23 53   |