Årsmøde 2015

Her kan du hente PowerPoint slides fra årsmøde den 3. november 2015.

 

For at læse eller udskrive filer skal du have installeret Acrobat Reader, som kan downloades her.

 

Program

 

Hvordan overlevede man i USA de første udbrud af PEDV?
Dr. Matt Ackermann stod som den første dyrlæge i USA med et PEDV udbrud på en farm med 6000 søer. Hør om hans oplevelser samt om håndtering af PEDV.
Dr. Matt Ackermann, Swine Veterinary Services, Greensburg, Indiana PowerPoint

 

Kan lav dødelighed og høj fodereffektivitet gå hånd i hånd med god mavesundhed?
2014 høsten gav store problemer med mavesundheden på Søer, Klimagrise og Slagtesvin. Specielt indkøbt pelleteret foder har vøret årsag til store tab i flere besætninger. Der gives en gennemgang af årsagsfaktorer og de seneste tiltag indenfor foderproduktionen samt erfaringer fra problembesætninger.

Christian Christoffersen, SvineVet PowerPoint

Martin Lauridsen, Direktør, ATR PowerPoint

 

Erfaringer med Porcilis PCV M Hyo vaccination

Landmand Torben Lei PowerPoint

 

Fordele ved kanylefri vaccination. Håndtering og erfaringer.

Omkring årsskiftet lanceres en ny PCV2 vaccine der kan indgives uden kanyle via MSD's IDAL system. Mycoplasma og PRRS EU kan allerede indgives kanylefrit.

Hvad betyder kanylefri vaccination for den interne smittebeskyttelse og hvilke erfaringer har vi med kanylefri vaccination?

Michael Agerley, SvineVet PowerPoint

 

Er der forbedringsmuligheder i fodringen af danske søer?

Fokus på leverstress hos soen omkring faringstidspunktet.

André Van Lankvelt, Biomin, Swine Global Technical Manager. PowerPoint

 

Lavere pattegrisedødelighed ved at fødre soen rigtigt?

Kan vi med en ændret fodersammensætning øge råmælksproduuktionen og dermed sikre en højere pattegrise overlevelse? Nyeste forsøg på området.

Senior forsker Peter Theil, Institut for Husdyrvidenskab - Molekylær ernæring og cellebiologi. PowerPoint

 

Er der økonomi i hestebønner til svinefoder?

Flere og flere tager lige nu hestebønner ind i sædskiftet og anvender det i svinefoderet.

De vigtigste elementer omkring dyrkningen, lagringen og fodringen med hestebønnner gennemgås.

Planterådgiver Mogens Munk, LandboSyd. PowerPoint

Flemming Bolø, SvineOpti. PowerPoint

 

Smågrisemarkedet i Tyskland og EU

Nye medicinregler i Tyskland giver ændrede forventninger og efterspørgsel på smågrisene. Hvad betyder dette for dig som sælger? Derudover gives en generel beretning om smågrisemarkedet i EU.

Thorsten Simonsen, DTL PowerPoint

 


Opdateret d. 09. nov. 2015 kl. 13:30


Svinevet   |    Moltrupvej 49A   |   6100 Haderslev   |   Tel: 73 52 12 10   |    Fax: 73 52 23 53   |