Årsmøde 2014

Her kan du hente PowerPoint slides fra årsmøde den 24. februar 2014.

 

For at læse eller udskrive filer skal du have installeret Acrobat Reader, som kan downloades her.

 

Program:

 

15:00 Velkomst

 

15:20 Sundhedsøkonomi

v/ Gitte Black Nielsen, Dyrlæge, ErhvervsPhD-studerende, KU & MSD.

Ud fra indsamlede data fra besætninger fortælles om sundhedsøkonomi.

Hent Slides her.


15:40 Kaffepause

 

16:00 Nyeste viden fra Holland: Sammenhængen mellem farestaldens faktorer og produktiviteten i klima- og slagtesvineholdet.

v/ Anne-Marie van Bussel - van Lierop, Swine Innovation Centre Sterksel, Holland.

Hent Slides her.

 

16:50 Gainmax.Svinevet.dk: Fokus på produktivitetet i klima- og slagtesvineholdet.

v/ Michael Agerley, Dyrlæge, SvineVet.

Fokus på grisenes tilvækst og foderudnyttelse uge for uge før, at du kan udnytte grisenes potentiale fuldt ud.

Hent Slides her.

 

17:15 Pause

 

17:20 Medicindosering - tildeling af antibiotika i foderet.

v/ Lisbeth Jørgensen, Projektchef, Landbrug og Fødevarer.

Hør om udfordringer ved fodermedicinering i rørfoderautomater og vådfoder, og om automatisk dosering (fx Medliq) kan være et godt alternativ til manuel tildeling.

 

17:45 Ekstern smittebeskyttelse - har du styr på det?

v/ Signe Hvidt-Nielsen, Dyrlæge, Teamleder, SPF-sus, Vejen.

Hvorfor skal du have styr på den eksterne smittebeskyttelse i besætningen og hvor ligger faldgruberne? Hvem kommer i stalden og hvem kommer på din ejendom - og hvor går grænsen?

Hent Slides her.

 

18:10 Intern smittebeskyttelse i soholdet.

v/ Lise-Lotte Pedersen, Dyrlæge, SvineVet.

Hvordan forhindrer vi rent praktisk at virus og bakterier sprederes i farestald og klimastaldene i forbindelse med sygdomsudbrud i besætningen, således at besætningen hurtigere er tilbage topform.

Hent Slides her.

 

18:35 IDAL - en ny vaccinationsmetode

v/ Bjarne Ellegård, Svinefagdyrlæge, MSD.

Kort gennemgang af intradermal vaccination med præsentation af IDAL'en. Der vises video fra Strågård, hvor vaccinationsmetoden anvendes.

 

19:00 Middag

 

20:00 Bøvl

v/ Nils Villemoes, Foredragsholder og forfatter.

Livet er fyldt med udfordringer, dét, vi også kalder bøvl. Måske er det i virkeligheden ét af samfundets problemer, at der ikke er bøvl nok til alle?

 

21:30 Afslutning

Svinevet   |    Moltrupvej 49A   |   6100 Haderslev   |   Tel: 73 52 12 10   |    Fax: 73 52 23 53   |