Kurser

Kursusprogram

 

Skal din besætning være i toppen for de bedste resultater med både grise og glade medarbejdere?

 

Uddannelse er en vigtig faktor for at sikre din besætning de bedste resultater. Medarbejdere, der har en god forståelse for det daglige arbejde og som holdes fagligt opdateret, har en øget motivation for at gøre arbejdet endnu bedre. Denne øgede arbejdsglæde smitter af i hele besætningen og er grundlæggende for bedre resultater. Uddannelse og efteruddannelse i en i øvrigt travl hverdag er derfor medvirkende til bedre tal på bundlinien.

 

SvineVet har lavet et kursusprogram, der rammer bredt, så der er mulighed for at alle besætningens medarbejder kan udfordres.

 

 

Der er både kurser for de helt nye medarbejdere inden for svineproduktion (markeret med blåt), hvor de helt basale arbejdsgange gennemgås. Og der er kurser, hvor der kræses for detaljen og alt grundlæggende forudsættes bekendt, så der kun gennemgås seneste nye viden (markeret med rødt). Og så er der selvfølgelig kurser for dem derimellem (markeret med grønt), hvor der gives et godt solidt grundlag for de daglige pasningsprocedurer. De fleste kurser afholdes på både dansk og engelsk - det lovpligtige medicinhåndteringskursus kan ved behov også afholdes på tysk.

 

Kursusoversigt

 

Medicinhåndteringskurset er det lovpligtige kursus, som alle medarbejdere skal have gennemgået for at kunne håndtere medicin i besætningen. Kurset giver teoretisk og praktisk viden om korrekt anvendelse af medicin, samt et basalt kendskab til lovgivning på medicinområdet. Kurset afholdes på både dansk, engelsk og tysk.

 

Kørekort til Gris er et nyt kursus målrettet din nye udenlandske medarbejder, der kun har begrænsede erfaringer med svineproduktion. Besætningsflow, nøgledata og regler for smittebeskyttelse behandles. Der gives redskaber til at kunne skelne raske fra ikke-raske grise, og helt typiske procedurer som bl.a. kastration, vaccination og halekupering gennemgås. Kurset vil være kompetencegivende i forholf til besætningens egenkontrol-program, og der udleveres et kursusbevis til egenkontrolmappen. Kurset afholdes på engelsk.

 

Reproduktion er kurset for de medarbejdere, der har deres faste gang i løbeafdelingen, og som ønsker at få, eller få genopfrisket, den teoretiske baggrund for at kunne lave de bedste resultater på reproduktionstavlen. Kurset afholdes på dansk og engelsk.

 

Farestald henvender sig medarbejderne i farestalden, som ønsker at få, eller få genopfrisket, den teoretiske baggrund for at kunne fravænne flest mulige grise bedst muligt. Alle aspekter i farestalden vendes, så der ikke er løse ender i den daglige pasning. Kurset afholdes på dansk og engelsk.

 

7-100 kg: Grundlæggende principper for fodring, flytning og de hyppigst forekommende sygdomme vil blive gennemgået. Kurset afholdes på dansk og engelsk.

 

SoMax henvender sig til danske driftsledere og ejere i soholdet. Seneste nye viden vil blive fremlagt og debatteret, så det er brugbart i stalden. Der er 4 møder fordelt over året, så der hver gang følges op på foregående møde. Kurset har karakter af en erfagruppe, men frem for at nøjes med erfabaseret viden, vil der blive lagt vægt på ekspertløsninger.

 

Klimastald: Hvordan kommer de nyfravænnede grise bedst i gang efter fravænning? Og hvordan de kommer godt og ensartede til salg ved 30 kg? Kurset afholdes på dansk og engelsk.

 

Slagtesvin: Bliv skarpere på hvordan den bedste kødprocent og den højeste daglige tilvækst med lavest mulige foderudnyttelse og dødelighed opnås. Kurset afholdes på dansk og engelsk.

 

Priser og varighed:

  • Medicinhåndteringskursus er et heldagskursus (8 timer) til kr. 1450 inkl. forplejning, kursusmateriale og kursusbevis.
  • SoMax er 4 eftermiddagskurser (á 3½ timer) fordelt over året. Ring angående pris og mulighed for at søge VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste via AMU.
  • Øvrige kurser er eftermiddagskurser (á 3½ timer) til kr. 950 inkl. forplejning og kursusmateriale.

 

Svinevet   |    Moltrupvej 49A   |   6100 Haderslev   |   Tel: 73 52 12 10   |    Fax: 73 52 23 53   |