Thomas Kjeldsen Kusk

 

Svinedyrlæge

Thomas startede som dyrlæge i SvineVet d. 9. juli 2018, han kommer fra Børkop og har arbejdet med svin på en full-line svinebesætning ved siden af folkeskolen og gymnasiet. I 2011 tog Thomas modul 1S på Bygholm Landbrugsskole og har i den forbindelse også passet køer i Irland. I 2012 begyndte han at læse til dyrlæge på Landbohøjskolen. Gennem studiet har han haft studiejobs som assistent for Ph.d. Studerende med forsøg med grise. Thomas skrev bacheloropgave om effekten og konsekvenserne ved brug af medicinsk zinkoxid til fravænningsgrise. Det sidste år af veterinærstudiet blev brugt på specialisering i form af svinedifferentieringen. Specialet omhandlende kontinuerlig sundhedsovervågning af sygdomme i svinestalde ved brug af ny og billigere diagnostisk metode i samarbejde med DTU Veterinærinstituttet.

 

Svinevet   |    Moltrupvej 49A   |   6100 Haderslev   |   Tel: 73 52 12 10   |    Fax: 73 52 23 53   |