Priser og varighed

  • Medicinhåndteringskursus er et heldagskursus (8 timer) til kr. 1450 incl. forplejning, kursusmateriale og kursusbevis.
  • SoMax er 4 eftermiddagskurser (á 3½ timer) fordelt over året. Ring angående pris og mulighed for at søge VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste via AMU.
  • Øvrige kurser er eftermiddagskurser (á 3½ timer) til kr. 950 incl. forplejning og kursusmateriale.

Svinevet   |    Moltrupvej 49A   |   6100 Haderslev   |   Tel: 73 52 12 10   |    Fax: 73 52 23 53   |