Erfagrupper

Svineproducenter og deres medarbejdere er en dynamisk gruppe, ligesom udfordringerne i det daglige arbejde i stalden ændrer sig. Der er ofte andre besætninger med tilsvarende problemstillinger som jeres, og her giver en erfagruppe en god mulighed for sparring, som kan hjælpe jer til at have den bedst mulige produktion.

 

SvineVets erfagrupper oprettes løbende i takt med, at behovet opstår.

Udgangspunktet er, at en given gruppe skal bestå af 8-12 deltagere, og at grupperne fordeles i forhold til medarbejdere og ejere/driftsledere, sohold og klima/slagtesvin samt sprogmæssigt, så der sikres mulighed for god dialog og optimalt udbytte. Der afholdes 6 eftermiddagsmøder over året, med en SvineVet-dyrlæge som mødeleder. Der vil ved hvert møde være et fagligt indlæg med efterfølgende debat, samt en opfølgning på det foregående møde med erfaringsudvekslinger.

Meld ind med dit ønske, så finder vi, om muligt, en gruppe, der matcher!

 

I januar opstartes følgende erfagrupper, hvor der stadig er ledige pladser:

  • Soholds-erfagruppe for udenlandsk driftsledere
  • Farestalds-erfagruppe for udenlandske medarbejdere
  • Klima/Slagtesvins-erfagruppe (dansk)
  • Klima/Slagtesvins-erfagruppe (engelsk)

Svinevet   |    Moltrupvej 49A   |   6100 Haderslev   |   Tel: 73 52 12 10   |    Fax: 73 52 23 53   |